Sidan uppdaterad 2022-05-27

Se även Vårt bostadsområde 

Info om solceller kl. 19.00 - 20.30 den 31/5 i Tunabergsskolans aula

Detta händer i maj i BHEF - Varmt välkomna!

Äntligen börjar vi kunna arrangera träffar där vi kan ses och samverka i området. Vi börjar med en städdag söndagen den 22/5.

Därefter kommer en efterfrågad möjlighet att delta på en informationsträff om solceller den 31/5.

Hoppas att vi ses!
Styrelsen

Protokoll från BHEF:s årsmöte

Nu finns protokoll från BHEF:s årsmöte att läsa här.

Det vi som sitter i styrelsen, se mer info här.

 

Påminnelse!

På tisdag 29/3 är det årsmöte kl. 19 - ca 21.

För att ha rösträtt ska medlemsavgiften för 2022 vara betald.

Dagordning för årsmötet skickades ut med BHEF:s Nyhetsblad i februari, se mer under information.

Varmt välkomna!

Föreslagna stadgeändringar till årsmötet 2022

Nuvarande stadgar i blått.
Förslag i kursivt med ändringar i fetstil.

§ 3 Årsavgiftens storlek beslutas vid varje årsmöte.

Förslag:
§ 3 Årsavgiften för kommande kalenderår beslutas vid varje årsmöte.

Styrelsens motivering:
Eftersom många hushåll redan betalat innevarande års avgift vid årsmötet i mars, blir det svårt att eventuellt ändra den när verksamhetsåret är igång. Detta betyder att årsmötet 2023 kommer att besluta om avgiften för 2024.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4 Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter som väljs på föreningens årsmöte. Ordförande väljs på 1 år, ledamöter på 2 år, dock att halva antalet står i tur att avgå vartannat år, suppleanter på 1 år.

Förslag:
§ 4 Styrelsen består av ordförande och ytterligare 6 ledamöter. Dessa väljs på föreningens årsmöte. Ordförande väljs på 1 år, 4 av ledamöterna på 2 år, dock att två av dessa står i tur att avgå vartannat år, och 2 av ledamöterna på 1 år.

Styrelsens motivering:
1. Med ordet ”ytterligare” tydliggör vi att ordförande även är ledamot.
2. Vi föreslår att vi överger termen ”suppleant” eftersom det har varit ganska otydligt vad suppleantens roll är – träder man endast in på möten när någon av de ordinarie har förhinder, eller kommer man på alla möten ändå? Med ett system där alla kallas ledamöter, blir det tydligare att samtliga förväntas delta i styrelsens arbete efter förmåga. Det är så arbetet har fungerat praktiskt de senaste åren.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6 Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande.

Förslag:
§6 Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ledamöter är närvarande.

Styrelsens motivering:
Med sju ledamöter istället för fem (se § 4) ökar vi till ett krav på 4 ledamöter, så att minst hälften av styrelsen är närvarande.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 12 Motioner ska avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner.

Förslag:
§ 12 Motioner ska skriftligen (e-post eller brev) vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner.

Styrelsens motivering:
För en förening av den här storleken och ett arbete av nuvarande omfattning, ser vi inget behov av hela 5 veckors tidsfrist. Vi tydliggör även att ordet ’skriftligen’ innefattar e-post.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Befintliga stadgar finns här

Nu finns februaris nyhetsblad att läsa på hemsidan

Du hittar nyhetsbladet under Aktuellt som vanligt: Aktuellt nyhetsblad

Cirkelfys / Tabata i Bärby Hage

Nu är vårterminens utomhuspass i Bärby Hage med Cirkelfys / Tabata igång igen. Träningspassen är gratis och leds av Elin Kennbäck Milbrink. Inga förkunskaper krävs. Ta med yogamatta / liggunderlag. Redskap och vikter lånas ut på plats.

Tid: Onsdagar kl 17.30 och lördagar kl 12.00

Plats: Flygarparken (fotbollsplanen vid Startgatan)  eller i närområdet. Exakt  plats meddelas via Facebook.

Mer info och anmälan till pass görs via Bärby Hages facebookgrupp.

Alla träningssugna är välkomna! 

Cirkelfys i Bärbyparken - Lördags pass i strålande sol

Parkering i området

Vintertid när det snöar och det både plogas och sandas på gatorna i området vill vi påminna om att i möjligaste mån parkera bilar på den egna uppfarten eller tomten. Längre fram i vår kommer även alla gator att sopas. Det är då lite extra viktigt att tänka på hur man parkerar så inga grannar störs och alla fordon kan komma fram.

Behöver man parkera på gatorna i området, eller har besökare som gör det, ska man se till att inte hindra trafiken eller parkera framför in- och utfarten till fastigheter.

För regler om parkering kan man läsa på Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf

Generellt är det 24 timmars parkering som gäller i Bärby Hage,  med ett fåtal undantag. Då det är lite olika förutsättningar på olika gator i vårt område kan det vara bra att prata med sina grannar för att komma överens om vad som fungerar bäst just där ni bor.

Områdets parkeringsplatser utefter t ex Bärbygatan kan också vara ett alternativ till att parkera på gatan, speciellt om man får många besökare och bor i närheten.

Vänligen, Styrelsen 

Styrelsen i BHEF önskar alla en trevlig jul- och nyårshelg!

Lys upp i Bärby Hage den 12:e december!

Lykttändning i Bärby Hage - Tillsammans skapar vi en stämningsfull 3:e advent!

Det var många som uppskattade lykttändningen som anordnades förra året i Bärby Hage den 3:e advent. Låt oss hålla vid och göra detta till en återkommande tradition!

Vi tänder lyktor, ljus och maschaller och lyser upp vårt område inför Lucia och jul! 

Med önskan om en fin adventstid,
Styrelsen

Nu spolas skridskoisen igen i Bärby parken! Stort tack till er som fixar denna mycket uppskattade samlingspunkt!

Nytt nyhetsblad har delats ut i området

Nu delar vi ut månadsskiftet okt/nov:s nyhetsblad i kvarteret.

Styrelsen önskar alla en rolig Halloween 🎃 och fridfull kommande Allahelgonahelg! 

Vattenläcka ikväll 30/10 på Flottiljgatan

Uppsala Vatten är på plats och utför grävarbete.

Just nu är vattnet avstängt in till en fastighet. Oklart om flera kommer att påverkas. Grannar rekommenderas att tappa upp lite dricksvatten och ev. ett par hinkar.

Uppdatering 1/11: Vattenläckan funnen i gatan och åtgärdad runt 2-tiden på natten 31/10. Hålet är igengrävt men inte asfalterat än.

Kör försiktigt! Som vanligt, tänk på att det är 30 km/h i området! 

Nystartad Utomhusfys/ Tabata i Bärby Hage

Vill du träna Tabata/cirkelfys i Bärby Hage? Elin Kennbäck Milbrink körde idag 2:a okt 2021 igång utomhuspass i Flygarparken, bredvid lekplatsen. Utöver pass på lördagar kl 12.00 kommer pass hållas på onsdagar kl 17.30 i närområdet (plats är beroende på om det regnar el är uppehåll). Inga förkunskaper krävs och även om passet inte är barnanpassat, bör det vara möjligt att barn över 5 år kan delta om de vill. Gratis, lite jobbigt men roligt! Mer info och anmälan till pass görs via Bärby Hages facebookgrupp. 

Nyhet! Utomhusfys/Tabata i Bärby Hage

Möte mellan BHEF och GUB

Representanter för Bärby Hage Egnahemsförening och boende i området har träffat Gamla Uppsala Buss (GUB) för att framföra problem som upplevs i Bärby Hage kopplat till bussar, t ex att:

• Hastigheten 30 km/h måste respekteras i hela området
• Ytterligare anpassning vid övergångsställen med skymd sikt
• Bussarna använder trottoarer som körbana vid möten
• Boende upplever sättningar i mark o. fastigheter pga. bussar
• Högerregeln gäller i hela området
• Bussarna kör på fel sida om refugen och mot rött ljus vid brandstationen

_____________________________________________________________________________________

Gamla Uppsala Buss framförde att de var helt eniga med föreningen, att de problem som lyfts är oacceptabla. De kommer säkerställa att problemen åtgärdas.

Om problem ändå skulle kvarstår önskar GUB att boende rapporterar detta till trafikledningen. Ange gärna: Tid, plats, färdriktning och bussens Reg.nr.

Trafikchef: Eva Pettersson • eva.pettersson@gub.se • Tel: 018-444 58 15 _____________________________________________________________________________________

Övrig info:
• En midja ska byggas på Tunagatans bro över Bärbyleden.
• Cykelöverfarten vid bron ska byggas om så den blir säkrare.
• Ytterligare 30-skylt förespråkades vid bron i nordlig riktning.
• Busslinjedragningen är ett politiskt beslut.

Styrelsen planerar uppföljningsmöte med GUB senare i år.
Vid frågor/synpunkter kontakta: info@barbyhage.com

Glad Midsommar alla medlemmar! 🌞

Så härligt med sommar och semestertider. Hoppas att alla får en skön och avkopplande tid, antingen på hemmaplan eller på annan plats. Reser man iväg är det bra att meddela grannar så vi tillsammans hjälps åt att hålla koll inom Bärby Hage.

Roland Löwling är BHEF:s samordnare för Grannsamverkan, se mer under Grannsamverkan

Vi vill passa på att tipsa om Bärby Hages facebookgrupp, då det är en mycket snabb kanal för spridning av information om det som sker i kvarteret. Notera, facebookgruppen sköts inte av styrelsen.

Under senaste veckan har ett nytt nyhetsblad delats ut i området. Nyhetsbladet går också att läsa digitalt här på hemsidan under information.

Vi önskar även alla som deltar i Bärby Hages gatlopp stort lycka till och tack till Björn Winell för att du arrangerar!

Ha en fin midsommar!
/Styrelsen

Styrelsen önskar alla en trevlig Valborg!

Ännu en sista april i restriktionernas tecken, men vilket strålande solsken vi vaknade upp till idag i Bärby Hage!🌞 Hoppas att alla i den närmaste "lilla bubblan" av kontakter får en trevlig Valborg! Kanske sillunch och en mini-brasa i grillen går att fixa om man vill.😊

Vi ser fram emot ett mer sedvanligt firande i Uppsala och i landet våren 2022. 

Ta hand om er och tack för visad hänsyn! 


Glad Påsk! 

 

Önskar Styrelsen 


Under mars delades  nyhetsblad ut till alla hushåll i området.

För att läsa digital version, klicka här: Aktuellt nyhetsblad


 

- 2021 -

Året har inletts med riktigt vinterväder

I Bärbyparken har det varit full aktivitet och glädje över isbanan som spolats centralt i parken nära lekplatsen och pulkabacken! Stort tack för detta fina initiativ i år igen!

Snö, is och halka...

Även om snön uppskattas av många ställer den också till med problem!

Vi behöver hjälpas åt för att på bästa sätt se till att framkomligheten förblir god i området. För att förebygga halkolyckor finns grus att hämta på 2:a parkeringen utefter Bärbygatan. Var rädda om er själva och varandra! Tack för visad förståelse!

God Jul och Gott Nytt År!

Lys upp Bärby Hage till Lucia

Styrelsen önskar alla en trevlig adventstid!


Inget avfall i buskarna!

Som flera boende har noterat slängs både trädgårdsavfall och annat i de buskage som finns längs området och i våra parker.

Använd kommunens återvinningscentraler, t ex i Librobäck.

Tack!


Allhelgonahelg och halloween

I år är det halloween och alla helgons dag samtidigt och dagen efter infaller allhelgonadagen.

Halloween är alltid den 31 oktober medan alla helgons dag infaller första lördagen efter 30 oktober och är därmed inte låst till ett och samma datum.

I år då nästan inget är som det brukar hoppar vi även över "bus eller godis".

Styrelsen önskar alla en trevlig helg!