Hej! Det är vi som sitter i styrelsen

För att komma i kontakt med oss, klicka här: Styrelsen

---------------------------

Vill du sitta i styrelsen?

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av sju medlemmar. Efter att ha adjungerat två till styrelsen under pandemin är vi förnärvarande sju stycken, men vid nästa årsmöte kommer två ordinarie ledamöter att lämna styrelsen.

Är du intresserad av att engagera dig i området eller har du frågor?
Du behövs, så kontakta oss! Vi ser fram emot att hör ifrån dig!

Kontakta valberedningen: 

Amelie Hjelmstedt 

valberedningen@barbyhage.com