Sidan uppdaterad 2021-03-20

Trygghetsundersökning i Uppsala - Se Bärby Hages resultat

På uppsala.se har 2020-års trygghetsundersökning som gjordes i Uppsalas olika stadsdelar publicerats.

Klicka här för att komma till undersökningen: Bärby Hage


Inget avfall i buskarna!

Som flera boende har noterat slängs både trädgårdsavfall och annat i de buskage som finns längs området och i våra parker.

Använd kommunens återvinningscentraler, t ex i Librobäck.

Tack!


Återvinningsstationen på Bärbygatan

Vänligen tänk på grannar som bor nära!
Detta är även många barns skolväg!

Kasta inte glas- och metallförpackningar efter kl 20!

 

 

Detta gäller

Anmälan görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på www.ftiab.se
när återvinningsstationen (nr 17169) behöver tömmas eller städas.