Uppskjutet årsmöte 2020

Vi håller fortfarande avstånd!

Årsmötet 2020 var utlyst till den 18 mars men blev framskjutet på obestämd tid på grund av virusutbrottet. Vi följer utvecklingen av COVID-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tills läget förändras sker alla styrelsemöten digitalt.

Vi hade en förhoppning om att kunna kalla till ett fysiskt möte innan årsskiftet. På grund av den rådande situationen i Uppsala ser inte styrelsen längre att det blir möjligt under innevarande år.

Vi hoppas istället på att kunna sammankalla till ett fysiskt årsmötet 2021.

 

Uppdaterat: 2020-10-29