Uppskjutet årsmöte 2020 och 2021

Vi håller fortfarande avstånd!

Årsmötet 2020 var utlyst till den 18 mars men blev framskjutet på obestämd tid på grund av virusutbrottet. Vi följer utvecklingen av COVID-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tills läget förändras sker alla styrelsemöten digitalt.

Vi hade en förhoppning om att kunna kalla till ett fysiskt möte innan årsskiftet. På grund av den rådande situationen i Uppsala ser inte styrelsen längre att det blir möjligt under innevarande år.

Vi hoppas istället på att kunna sammankalla till ett fysiskt årsmötet 2021.

 

Uppdaterat: 2020-10-29